aboutus

Nkontakt  är ett företag, specialiserat inom trygghetslösningar för vård och omsorg. Nkontakt arbetar med de ledande och mest innovativa fabrikaten för att alltid kunna leverera en trygghetslösning längst fram i utvecklingen av välfärdsteknologi.
Nkontakt är certifierad återförsäljare av Elsi® Sensorgolv vilket är ett osynligt detektionssystem för ökad trygghet.
Elsi® Sensorgolv är för vården ett revolutionerande hjälpmedel inom ett flertal olika områden såsom fallprevention, tidslarm, inbrottslarm m.m.