Vi Är SpecialisterPå Trygghetslarm

Elsi Sensorgolv

Elsi® Sensorgolv är ett unikt hjälpmedel i det förebyggande arbetet för att öka tryggheten för de äldre. Nkontakt är certifierad återförsäljare av Elsi® Sensorgolv.

Local Alarm Solution

Local Alarm Solution är ett modernt överordnat system för larm, information, och meddelandehantering samt talstyrning.

eLsa Trådlös Trygghet

eLsa™ Activity Sensing är vår senaste teknik för falldetektering och aktivitetsmonitorering  för egna hem och särskildaboenden, en  cloudlösning som är lika enkel att installera som att använda. Nkontakt är certifierad återförsäljare av eLsa™ Activity Sensing.

Våra Tjänster

Nkontakt  är ett företag, specialiserat inom trygghetslösningar för vård och omsorg. Nkontakt arbetar med de ledande och mest innovativa fabrikaten för att alltid kunna leverera en trygghetslösning längst fram i utvecklingen av välfärdsteknologi.
Nkontakt är certifierad återförsäljare av Elsi® Sensorgolv vilket är ett osynligt detektionssystem för ökad trygghet.
Elsi® Sensorgolv är för vården ett revolutionerande hjälpmedel inom ett flertal olika områden såsom fallprevention och aktivitetsmonitorering.

nkontakt_folder
coworking-space-testimonials

Konstant åtkomst

Oavsett var ni befinner er kan vi enkelt administrera och hjälpa er med er trygghet online. Med serviceavtal har ni dessutom tillgång till telefonsupport dygnet runt.

 Boka ett möte med oss